Duroplast EG (polyester) na pieskovanie/tryskanie

  • Katalógové číslo: deg

Oblasť použitia: odstraňovanie okují z elektronických súčiastok, syntetických rezíduí z konektorov, tak aby sa nepoškodil kovový povrch apod. 
Tryskacie zariadenie : vzduchové 

Zvláštne vlastnosti : 
nízka prašnosť, nazanecháva reziduá, neuvoľňuje silikáty, netoxické, neabrazívne, mierne statické

Typ: nenasýtený polyester
Tvrdosť: Mohs 3 = Barcol 34-42
Špec. hmotnosť: ca. 1,15 kg/dm 3
Obj. hmotnosť: ca. 0,68 kg/dm 3
Schválené podľa MIL-P-85891A
 
EG-1 (12/16) = 1,68 / 1,19 mm
EG-1,5 (16/20) = 1,19 / 0,84 mm
EG-2 (20/30) = 0,84 / 0,58 mm
EG-3 (30/40) = 0,58 / 0,42 mm
EG-4 (40/60) = 0,42 / 0,25 mm