Garnet na pieskovanie/tryskanie

  • Katalógové číslo: g

Známy pre svoju tvrdosť, odolnosť a brúsne vlastnosti. GMA Garnet tvorí prírodný Garnet zŕn Almandite, ktoré spĺňajú všetky normy ochrany zdravia a životného prostredia. GMA Garnet je možné 5 krát recyklovať. 

Nízka prašnosť

GMA Garnet poskytuje výrazne nižšie emisie prachu vďaka svojej vlastnej húževnatosti materiálu a vysokej objemovej hmotnosti. To zabezpečuje minimálne narušenie a ohrozenie susedných operácií a lepšiu viditeľnosť a bezpečnosť operátora.

Nízka spotreba 

Unikátna zrnitost zaisťuje, oveľa väčší vplyv na povrch, a to výrazne znižuje spotrebu abraziva. 

Superior kvalita povrchu

GMA Garnetové zrná vedia dôkladne odstrániť hrdzu, rozpustné soli a iné nečistoty. Používanie Garnetu zaisťuje rovnmerne otryskaný povrch. 

Možnosti využitia: 
A+, A, filtrácia vody
B,C+,C tryskanie-pieskovanie
D+,D,E rezanie vodným lúčom

Filtrácia vody: 

Hrubšie zrná Garnetu triedy A sa používajú v rôznych odvetviach, ako napríklad filtrácia priemyselných odpadových vôd a komerčná filtrácia vody. Garnet je ekonomicky najefektívnejšou alternatívou pre filtráciu vody. 

Tryskanie-Pieskovanie:

Jemné zrná granátu triedy 'B' a triedy 'C' sú najvhodnejšou alternatívou na tryskanie. Garnet je v porovnaní s inými tryskacími materiálmi nenahraditeľný, pretože je šetrný k životnému prostrediu, neobsahuje voľné železo a je možné ho znovu recyklovať.

Využite Garnetu v oblasti pieskovania: 
    1.Olejársky a ropný priemysel údržba, rafinérii, ropých vrtov apod. 
    2.Stavba lodí, opravy lodí, lodenice pre pieskovacie práce. 
    3.Mosty, železničné cisterny, novostavby. 
  

Rezanie vodným lúčom:

Mikro zrná garnetu triedy D,E sú dokonale vhodné pre rezanie vodným lúčom v rôznych priemyselných odvetviach. Jednotnosť veľkosti dávajú vynikajúci výkon pre užívateľov. Granát tredy D,E je dokonale vhodný na pre materiáli uvedené nižšie. 

Uhlíková oceľ Nerezová oceľ Mramor Keramika.