Zirblast na pieskovanie/tryskanie

  • Katalógové číslo: z

Zirblast(zirkón-silikátové keramické abrazívum) sa vyrába elektrotermickou fúziou oxidov zirkónu a kremíka. Zirblast má väčšiu hustotu ako sklenené abrazíva, teda aj väčšiu účinnosť a zároveň nižšiu hustotu ako oceľové abrazíva, takže nedochádza k deformáciam povrchu.

Použitie: čistenie foriem, boilerov, výmenníkov tepla, cisterien, potrubí, častí jadrových reaktorov, zámkov, nerezových materiálov používaných v potravinárstve atď.

* ZrO2: 67%
* SiO2: 30%
* Iné: 3%

* Tvrdosť (HRC): 65
* Hustota: 3,85g/cm3
* Obj. hmotnosť: 2300 kg/m3


B20  600 - 850 µm
B30 425 -600 µm 
B40 250 - 425 µm 
B60 125 - 250 µm 
B120 70- 125 µm
B125 0- 125 µm
B205 0 - 63 µm


Z850 850- 1180 µm
Z600 600 - 850 µm
Z425 425 - 600 µm
Z300 300 - 425 µm
Z210 210 - 300 µm
Z150 150 - 210 µm
Z100 100 - 150 µm