zásobník tlakový 10A /TZ10M/

Vaša cena bez DPH: 924,04 EUR

Vaša cena s DPH: 1 108,848 EUR

  • Výrobca: Dürr Systems AG
  • Katalógové číslo: N08140002

Tlaková nádoba pozostáva z nádoby, veka a miešadla. Cez armatúru na vpúšťanie stlačeného vzduchu na veku sa tlaková nádoba zásobuje stlačeným vzduchom. Prostredníctvom stlačeného vzduchu tlaková nádoba dopravuje materiál do aplikačného zariadenia. Integrované miešadlo mieša materiál na udržiavanie konzistencie materiálu pre dobrý výsledok lakovania.

Množstvo náplne, max. 9 l

Množstvo náplne s aplik. nádobou, max. 7,5 l


Veko Odliatok (AlSi10Mg) Odliatok (AlSi10Mg) s vrstvou PTFE

Nádoba Odliatok (AlSi12Mn) Odliatok (AlSi12Mn) s vrstvou PTFE


Prípojka stlačeného vzduchu tlaková nádoba G1/4"

Prípojka stlačeného vzduchu aplikačné zariadenie G1/4"

Prípojka materiálu na veku M14x1,5 (DN 8 mm)

Prípojka materiálu na dne nádoby G1/2''

Prípojka stlačeného vzduchu miešadlo G1/8"

Hadica na stlačený vzduch - miešadlo PU 8x6 mm


Max. prevádzkový tlak 4,5 bar

Odporúčaný prevádzkový tlak min. cca 1 bar

Pracovný rozsah tlakového regulátora 0 - 6 bar

Vstupný tlak, max. 6?bar


Miešadlo:

Prevádzkový tlak min. 0,5 bar

Max. prevádzkový tlak 6 bar

Čas ventilácie pneumatického motora max. 2 s

Odporúčaný rozsah otáčok do 800 ot./ min


Vhodný materiál:

nehorľavé nanášacie látky a čistiace prostriedky

horľavé kvapalné nanášacie látky a čistiace prostriedky skupiny výbušnosti IIA