História pieskovanie

  • Výrobca: CONTRACOR GmbH
  • Katalógové číslo: HISTORIA PIESKOVANIE

Rovnako ako mnoho vynálezov tiež pieskovanie sa vyvinulo z prírodného javu. Legenda hovorí, že Benjamin Chew Tilghman (1821 - 1901) videl účinok naviateho piesku na oknách v púšti kde slúžil ako generál a že práve to je podstatou jeho vynálezu. Okolo roku 1870 vynašiel proces pieskovania a podal naň v USA svoj prvý patent a o niečo neskôr vo Veľkej Británii. Popisoval mnoho aplikácií, pre ktoré je táto technológia jednoznačne vhodná. Skúmaním jeho patentu bolo zistené, že Tilghman mal v patente zvládnuté všetky možné zásady procesu, aj keď nakoniec ďalších šesťdesiat rokov pribúdali nápady na vylepšenia ! Aj v dnešnej dobe inovácie stále prebiehajú v zdokonaľovaní pieskovacích strojov, pieskovacích metód, abraziva, použiteľnosi a v komforte obsluhy.